X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

تحوه بردن داده های تحلیل تاریخچه زمانی از برنامه SAP به اکسل

farz begerid ke yek noghte ya yek tabaghe ya harchi ke havi Time History hast ro mikhaim monhanish ro bebinimd be sorate zir

be ghesmate display dar sap va bakhshe show plot functio mirim

dar onjabar asase jonit ya har chizi ke tarfi kardin on ro entekhab mikonid va noe bargozari ham ke Time History bode entekhab mikonid( manzor hamon recorde zelezele ya har chi)


Sepas dar hamin monhani ke baz shode az ghesmate file gozine print tables to file ro bezanid


Ke on monhani be sorate file txt. Save mishe ke dar shkle zir moshakhas hast