X
تبلیغات
زولا

مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

دریافت اطلاعات لرزه ای بر اساس آیین نامه های مختلف آمریکا از سایت USGS

معمولا برای طراحی بعضی از سازه ها مثل جداسازهاو.. و یا مقایسه آیین نامه ها مثل 2800 و ASCE7 ، UBCدر ابتداری کار نیاز به یک سری اطلاعات لرز ه ای اولیه مثل نوع خاک، سطح خطر و محنی طیف برای مناطق مختلف آمریکا می باشد. برای همین  خاطر هم میشه از ASCE7 استفاده کرد و هم میشه از سایتی که معرفی می کنم بر اساس ASCE7 اطلاعات رو دریافت کرد..

به سایت زیر مراجعه کنید

http://earthquake.usgs.gov/designmaps/us/application.php

که به شکل زیر هست
در سایت مورد نظر از شما مواردی رو میخواد که باید پر بشه

در ابتدا Design code باید آیین نامه موردنظری که باهاش کار میکنید رو انتخاب کنیدکه من اون رو ASCE7 می زارم