X
تبلیغات
زولا

مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

تبدیل همه برزگاهای زلزله به بزرگای گشتاوری Mw

 معمولا در اطلاعاتی که سایت های در یافت شتابنگاشت یا رکوردها مثل پژوهشگاه زلزله می دن مقدار بزرگا بر اساس Mb  یا  Ms  و یا  ML می باشند که برای استفاده در تحلیل خطر نیاز به تبدیل همه این بزرگاها به بزرگای گشتاوری Mw  داریم، اما چرا؟  چون ایین نامه های توصیه می کنند و همچنین در مواقعی که به دلیل زمان و فاصله و یا عواملی دیگر نتوان از بزگاهای دیگر استفاده کرد از Mw می توان به راحتی استفاده کرد پس تقریبا در همه جا  و  با هر مقدار بزرگایی می توان از آن  استفاده کرد.....

همچنین در کتاب دکتر نعیم فرمول زیر برای بزرگای گشتاوری آمده است:


اما فرمول های که در زیر آمده است عینا از نشریه 626 برداشت شده است..


نکته: در رابطه 2-4  ML  ابتدای فرمول همان Mw است. ( جای ML و Mw عوض شود).

تاریخ ارسال: جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 13:03 | نویسنده: M.khosraviani | چاپ مطلب 4 نظر