X
تبلیغات
زولا

مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

لیست بارهای طراحی سازه های فولادی

ترکیب بار های مبحث 10


1.      1D

2.      1D+L

3.      0.75D+0.75L+0.75EX

4.      0.75D+0.75L+0.75EXMP

5.      0.75D+0.75L+0.75EXMN

6.      0.75D+0.75L-0.75EX

7.      0.75D+0.75L-0.75EXMP

8.      0.75D+0.75L-0.75EXMN

9.      0.75D+0.75L+0.75EY

10.  0.75D+0.75L+0.75EYMP

11.  0.75D+0.75L+0.75EYMN

12.  0.75D+0.75L-0.75EY

13.  0.75D+0.75L-0.75EYMP

14.  0.75D+0.75L-0.75EYMN

15.  0.75D+0.75EX

16.  0.75D+0.75EXMP

17.  0.75D+0.75EXMN

18.  0.75D-0.75EX

19.  0.75D-0.75EXMP

20.  0.75D-0.75EXMN

21.  0.75D+0.75EY

22.  0.75D+0.75EYMP

23.  0.75D+0.75EYMN

24.  0.75D-0.75EY

25.  0.75D-0.75EYMP

26.  0.75D-0.75EYMN

 

ترکیب بار های 100%-30%

 

1.      0.75D+0.75L+0.75EX+.225EY

2.      0.75D+0.75L+0.75EX-.225EY

3.      0.75D+0.75L+0.75EX+.225EYMP

4.      0.75D+0.75L+0.75EX-.225EYMP

5.      0.75D+0.75L+0.75EX+.225EYMN

6.      0.75D+0.75L+0.75EX-.225EYMN

7.      0.75D+0.75L-0.75EX+.225EY

8.      0.75D+0.75L-0.75EX+.225EYMP

9.      0.75D+0.75L-0.75EX+.225EYMN

10.  0.75D+0.75L-0.75EX-.225EY

11.  0.75D+0.75L-0.75EX-.225EYMP

12.  0.75D+0.75L-0.75EX-.225EYMN

13.  0.75D+0.75L+0.75EY+.225EX

14.  0.75D+0.75L+0.75EY+.225EXMP

15.  0.75D+0.75L+0.75EY+.225EXMN

16.  0.75D+0.75L+0.75EY-.225EX

17.  0.75D+0.75L+0.75EY-.225EXMP

18.  0.75D+0.75L+0.75EY-.225EXMN

19.  0.75D+0.75L-0.75EY+.225EX

20.  0.75D+0.75L-0.75EY+.225EXMP

21.  0.75D+0.75L-0.75EY+.225EXMN

22.  0.75D+0.75L-0.75EY-.225EX

23.  0.75D+0.75L-0.75EY-.225EXMP

24.  0.75D+0.75L-0.75EY-.225EXMN

25.  0.75D+0.75EX+.225EY

26.  0.75D+0.75EX+.225EYMP

27.  0.75D+0.75EX+.225EYMN

28.  0.75D+0.75EX-.225EY

29.  0.75D+0.75EX-.225EYMP

30.  0.75D+0.75EX-.225EYMN

31.  0.75D-0.75EX+.225EY

32.  0.75D-0.75EX+.225EYMP

33.  0.75D-0.75EX+.225EYMN

34.  0.75D-0.75EX-.225EY

35.  0.75D-0.75EX-.225EYMP

36.  0.75D-0.75EX-.225EYMN

37.  0.75D+0.75EY+.225EX

38.  0.75D+0.75EY+.225EXMP

39.  0.75D+0.75EY+.225EXMN

40.  0.75D+0.75EY-.225EX

41.  0.75D+0.75EY-.225EXMP

42.  0.75D+0.75EY-.225EXMN

43.  0.75D-0.75EY+.225EX

44.  0.75D-0.75EY+.225EXMP

45.  0.75D-0.75EY+.225EXMN

46.  0.75D-0.75EY-.225EX

47.  0.75D-0.75EY-.225EXMP

48.  0.75D-0.75EY-.225EXMN

 

ترکیب بار های ویژه مبحث 10

 

1.      10D

2.      10D+L

3.      0.75D+0.75L+0.75*ΩEX

4.      0.75D+0.75L+0.75*ΩEXMP

5.      0.75D+0.75L+0.75*ΩEXMN

6.      0.75D+0.75L-0.75*ΩEX

7.      0.75D+0.75L-0.75*ΩEXMP

8.      0.75D+0.75L-0.75*ΩEXMN

9.      0.75D+0.75L+0.75*ΩEY

10.  0.75D+0.75L+0.75*ΩEYMP

11.  0.75D+0.75L+0.75*ΩEYMN

12.  0.75D+0.75L-0.75*ΩEY

13.  0.75D+0.75L-0.75*ΩEYMP

14.  0.75D+0.75L-0.75*ΩEYMN

15.  0.75D+0.75*ΩEX

16.  0.75D+0.75*ΩEXMP

17.  0.75D+0.75*ΩEXMN

18.  0.75D-0.75*ΩEX

19.  0.75D-0.75*ΩEXMP

20.  0.75D-0.75*ΩEXMN

21.  0.75D+0.75*ΩEY

22.  0.75D+0.75*ΩEYMP

23.  0.75D+0.75*ΩEYMN

24.  0.75D-0.75*ΩEY

25.  0.75D-0.75*ΩEYMP

26.  0.75D-0.75*ΩEYMN

 

تاریخ ارسال: دوشنبه 25 فروردین 1393 ساعت 19:26 | نویسنده: M.khosraviani | چاپ مطلب 1 نظر

جانمایی محل زلزله ها بر روی نقشه با استفاده از GIS

یکی از مراحل تحلیل خطر زلزله برای یک منطقه مورد نظر تهیه و تنظیم کاتالوگ مربوط به زلزله و جانمایی زلزله های مورد نظر بر روی نقشه می باشد. لازم به ذکر است که اصلاحات مورد نیاز روی کاتالوگ زلزله (شامل حذف پس لرزه ها،تبدیل همه بزرگا به بزرگای گشتاوری و....) باید بر طبق نشریه 626 انجام گیرد. مراحل کار به شرح زیر می باشد :


1- در یافت کاتالوگ زلزله از سایت پژوهشگاه زلزله به آدرس

http://www.iiees.ac.ir/fa/eqcatalog/

می توانید حداکثر و حداقل بزرگای مورد نظر را وارد کنید و بر اساس منطقه مورد نظر و تاریخ رخداد زلزله جستجو خود را برای یک محدوده 150 کیلومتری نتظیم کنید.2- پس از دریافت کاتالوگ آن را در فایل اکسلی ذخیره کنید و اصلاحات ذکر شده را انجام دهید.

http://s5.picofile.com/file/8119710342/02.png


3- می توانید از عمق های موجود در کاتالوگ میانگین گرفته تا عمق میانگین زلزله های منطقه مورد نظر مشخص شود.


4- حال مختصات طولی و عرضی زلزله های خود را در یک فایل اکسل دیگری با فرمت xls کپی کرده 

http://s5.picofile.com/file/8119710934/03.png

http://s5.picofile.com/file/8119711050/04.png

5- نرم افزار  GIS  را باز کرده (ARC map) و نقشه جدید گسل های جنبا در ایران را باز کنید(برای تهیه نقشه می توانید به پژوهشکده زلزله مراجعه کنید)

برای لود کردن نقشه ها باید از قسمت File>Add data>add data   و در سر برگ add data > conect to a folder را انتخاب کرده و نقشه ها را پیدا کنید.http://s5.picofile.com/file/8119712426/05.png

http://s5.picofile.com/file/8119712642/06.png6- در اینجا می توانید فایل اکسلی را که حاوی مختصات جغرافیایی بود در نرم افزار باز کنید ...

File>Add data>Add X Y data

در Add X Y data  می توانید فایل ذخیره شده را پیدا کرده و آن را انتخاب کنید


http://s5.picofile.com/file/8119713184/07.png

7- بعد از انتخاب کردن فایل مورد نظر صفحه را ok کنید

تمامی زلزله های مورد نظر بر روی نقشه  قرار می گیرند.

http://s5.picofile.com/file/8119713542/08.png


http://s5.picofile.com/file/8119713968/09.pngنویسنده :م.خسرویانیتاریخ ارسال: جمعه 22 فروردین 1393 ساعت 17:25 | نویسنده: M.khosraviani | چاپ مطلب 15 نظر

نقشه گسل های فعال ایرانhttp://s5.picofile.com/file/8119385368/iran_faults_map.jpg


The map overviews the distribution of major active faults of of  Iran and demonstrates the relationship between the slip vectors and compressive axes, obtained from the solution of focal mechanisms of the area's earthquakes, and GPS velocities in different areas of Iran

دانلود pdf  نقشه


منبع http://www.iiees.ac.ir


تاریخ ارسال: سه‌شنبه 19 فروردین 1393 ساعت 18:31 | نویسنده: M.khosraviani | چاپ مطلب 1 نظر

برنامه کنترل مرکز سختی - مرکز جرم

بک برنامه تماما فارسی و ساخته شده توسط خانه عمران شریف که بر اساس فایل خروجی برنامه Etabs به تعیین مرکز سختی و مرکز جرم ،تغییر مکان جانبی ساختمان،واژگونی ساختمان، خروج از مرکزیت و ...... می پردازد.این برنامه پس از اجرایی کردن مقاطع اعضا و نهایی شدن سختی ساختمان به دریافت اطلاعات از برنامه Etabs می پردازد.http://s5.picofile.com/file/8119384792/1111.pngدانلودبه نقل از: http://www.jch.ir

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 19 فروردین 1393 ساعت 18:16 | نویسنده: M.khosraviani | چاپ مطلب 1 نظر