X
تبلیغات
زولا

مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

بازدید تیم پایش سلامت سازه دانشگاه آزاد قزوین از سد سفید رود

سد سفیدرود یا سد منجیل، سدی است که در ابتدای رودخانه بزرگ سفیدرود در محل پیوستن دو رود قزل‌اوزن و شاهرود در نزدیکی منجیل ساخته شده است و برای تنظیم آب این دو رود برای کشاورزی در جلگه گیلان و نیز تولید برق به کار می‌رود