X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

(نشریه 038-041)Guiedline for Special structures analysis

سازه های ویژه سازه هایی هستند که 

1:  دارای سیستم باربری جانبی متفاوتی با سازه های معمولی هستند.

2: دارای عملکردی ویژه هستند و پیامدهای اجتماعی ، اقتصادی و.... غیر قابل جبرانی دارند.


 از جمله سازه های ویژه می توان به دودکش ها ، پل ها ، مخازن و ...  اشاره کرد....

http://www.arabianoilandgas.com/pictures/gallery/Onshore/StorageTank-1.jpg


سازه های ویژه از ارزش مالی و خطر پذیری بالایی برخوردارهستند به همین دلیل ضوابط و قوانین ویژه ای برای طراحی آن ها وجود دارد . فایل های پیوست مربوط به آئین نامه لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت ویرایش دوم وهمچنین راهنمای ارزیابی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت است که می توانید آن ها را دانلود کنید....


نشریه 038- آئین نامه لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت ویرایش دوم

نشریه 041- راهنمای ارزیابی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت