مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

Civil Engineering Formulas Pocket Guideدانلود کتاب

Civil Engineering Formulas Pocket Guide

این مجموعه بی نظیر و ارزشمند شامل تمامی فرمول های مهندسی می باشد که می تواند مهندسان عزیز را در تمامی دروس یاری نماید.


حجم:2.16MB

فرمت:

PDF

Download

Civil Engineering Formulas Pocket Guide