مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

Guideline for Seismic Hazard Analysis(نشریه 626)


در ادامه راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (نشریه 626) را دانلود خواهید نمود. این نشریه برای سال 92 بوده و 43 صفحه دارد.


http://s5.picofile.com/file/8116936450/Untitled.png

دانلود نشریه 626